למעלח: חכנסירו המערבית, מראת כללי. מימין למעלח: פסיפס חבמח, מוקף מקלעת ובו מעגלים מתחתכים, ובמרכזו כתובת חקדשת, חמוכירח את נילוס בונת חכנסיח ובני ביתו. למטח־ פסיפס אולם חתווך. העיטור העשוי מעגלים משולבים קטנים עם פרחים, מוקפים בשוליים משולשים - תשליב, ריבועים ובתם פירות ודגמים גיאומטריים.