בניין ‭.xi‬ האורווה, לאחר סילוק הסתימות מן התקופה חביתטית.