חחצר בבניין 0ג. בור חמים, חמתקן לקירור מים והמשקוף מתקופת המגורים בבית הנבטי המאוחר בתקופה חביזנטית.