מראו! איזומטרי של האגף המזרחי בבניין ‭.1 .1‬ חכניסח. ‭.2‬ חדר האורחים. ‭.3‬ הגנזך. ‭.*‬ מתקן להצבת מים. ‭.5‬ מטבח. ‭.6‬ חדרי המשרתים.