תכנית האתר ‭.1‬ חומת תעיר. ‭.2‬ מלון האורחים (חח'אן‭.(‬ ג. הארמון (בניין ‭A .(1‬ חמגדל (בניין ‭.5 .(11‬ בניין 0ג. ‭.6‬ הכנסיח המערבית. ‭.7‬ חכנסיח המזרחית. ‭.8‬ חמצודח חנבטית (בניין ‭.9 .(xiv‬ חשוק (בניין ‭.10 .(rv‬ בניין ‭.11 .xn‬ חבריכח הציבורית (בניין 1ו‭.12 .(\'‬ בית המרחץ (בניין ‭.(V‬