אתרי ממשית

בממשית אנו מבחינים בשלוש ערים שנבנו זו על גבי זו , וזו ליד זו . ראשית הישוב הוא בתקופה הנבטית התיכונה , בשלהי המאה הראשונה לפסה"נ . ואולם , מאחר ששרידי עיר זו נתכסו על-ידי הבנייה המסיבית של התקופה הנבטית המאוחרת ( מסוף המאה הראשונה לסה"נ ואילך , ( אין תכניתה והיקפה של העיר הנבטית הקדומה ידועים לפרטיהם . העיר החדשה , מן התקופה הנבטית המאוחרת , שבתיה יתוארו בפרטות , לא התחשבה כמעט בבנייני העיר הקדומה . היא היתה עיר פרזות בלתי מתוכננת , ומה שנראה כרחובות ובכיכרות , הם למעשה השטחים הריקים שקבעו בוני הבתים בין בתי שכניהם . בראשית התקופה הביזנטית נדחסו הכנסיות אל תכנית העיר הקיימת , אולם לא נבנו בה בתים חדשים . הישוב , שדמותו העירונית נקבעה במאה השניה לסה"נ , הוקף בחומה שהגבילה את התפתחותו . התכניות התבססו , על כן , על ניצול יעיל של השטח המצומצם בן 40 הדונמים שנתחם בחומה . לפי המטבעות שנתגלו ביסוד החומה ובמגדליה נבנה מכלול זה בימי דיוקלטינוס . . 1 חומת העיר חומת העיר נבנתה בשני שלבים . בשלב הראשון היתה זו מעין גדר שעוביה 80-70 ס"מ בלבד , כמעט כעוביו של קיר בניין מגורים . עובי החומה הוכפל , כ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל