מעיטורי בניין ‭.»1‬ למעלת־ כותרת נבטית מעוטרת בראש שור. למטח: אבן-קשת מעוטרת בדג.