בניין משטרת רוכבי הגמלים מימי המנדט הבריטי. הבניין, ששוחזר בחלקו, נועד לשמש חדר אוספים, מזנון ושרותים (סגור כיוס‭.(‬