מראח הרובע חמערב> מדרום, מחר צייד. נראים חכנסיח חמערבית ובית חאורווח (בניין ‭,(>0‬ המגדל (בניין ‭,(11‬ הארמון (בניין ‭(1‬ וחח'אן (בניין ‭.(vm‬