ממשית וחלוצה במפת מידבא. נראים שער ממשית וגג הכנסיח המזרחית. חלוצה מתוארת עם מגדלים ושני בנייני ציבור גדולים.