למעל!־‭:!‬ ממשית, מראח כללי במבט דרומח. נראים מערכת הרחובות חנבטייס, בחלוקה לרבעים והביצורים הרומיים המאוחרים. בחזית התמונה - חחיאן (בניין ‭.(VIII‬