כותרת מזוזת פתח מן התקופה חביזנטית. גוזל חנשר אינו מוטיב שכיח בעיטור חביזנטי.