בית חמרחץ חביזנטי, חקלדריום. בחדר נתגלו - תעלח שחוליכח את האוויר החם מן חתנור, שרידי הלבנים של חחיפוקאוסט והריצוף המקורי.