הכניסה אל ''מערת הקדושים‭."‬ תמונה מראשית העבודה בעבדת, הכוללת פרטים שנטשטשו מאז: קדוש המחזיק בנס הצלב ומתחתיו קדוש נושא נס. ביניהם אדם מתפלל ולידו גמל. משמאל לצלב, כתובות תחינה ביוונית.