תכנית ''מערת הקדושים‭.1 :''‬ חדר מבוא. ‭.2‬ חדר לטיפול בתירוש ואיחסון. ‭.3‬ ממגורות. ‭.?‬ היקב.