המצודה הרומית מאוחרת-ביזנטית. נראח הפשפש המקשר בין המצודה לכיכר הכנסיות. במרכו החצר שני בורות מים ובפינה הימנית - תא התפילה.