מימין: מצבת קבר שנתגלתה בכנסיה הדרומית. משמאל: חכנסיח הדרומית. החתך משקף את ממצאי החפירות. משמאל, בקרבת לוחות הסורג נראה קבר דו-קומתי.