חכנסיח הדרומית. חאפסיס המרכזי והחדר הדרומי. הבימה חיתח מרוצפת שיש.