חכנסיח הצפונית ובור המיס בחצר. חזיזים בראש העמודים שימשו לקרוי חסיטרח.