כיכר הכנסיות ממזרח למתחם המקדש הנבטי. כולל חצר גדולה ששימשה אולי כיכר שוק, והוליכה אל הכנסיות והמצודה. מי הגשמים נאגרו בבור גדול בפינת חדרומית-מזרחית. מימין, חכנסיח הדרומית והמנזר הסמוך.