‭: ^^^^^‬ כתובת יוונית מן המקדש הנבטי-רומי, הפותחת במלים "האל עבדת‭."‬ השמות הנזכרים חם נבטים. למעלת: מזבח להקרבת עופות ובחמח דקת.