חמקדש הנבטי. מן המקדש עצמו שרדו מזוזות הפתח, המדרגות וקטע הקיר שמימינן.