המקדש הנבטי בעת החפירות. שלושת נדבכי אבן גיר קשה, באיכות של שיש, מעידים על המקדש המפואר שניצב כאן. מימין: חלקו התחתון של פסלון גבר לבוש תגא מארד, שנמצא באוצר המקדש הנבטי.