מערב האקרופוליס. בחזית - קיר חתמך הנבטי משוחזר בחלקו. לימינו מגדל המדרגות הנבטי המוליך אל חפורטיקו של המקדש. משמאל - קיר חתמך הנבטי הצפוני, ובקצהו המזרחי בית חשער.