המקדש הנבטי, השער הצפוני. המזוזות הנוספות נבנו כאשר השער הפך לטחנת קמח בתקופה חביזנטית.