מחנח הצבא חנבטי. מחנח גדול ‭100 x 100) nt‬ מי) הוא חירויד מסוגו שנתגלה עד עתרו. בתמונה (שצולמה לפני החפירות) נראים החומות, רשת הרחובות וקירות חקסרקטינים בארבעת חרבעיס. למעלה: תכנית מחנח הצבא (לפי מוסיל‭.(‬