גת משוכללת בעבדת, שכללו! - לצד משטח הדריכה העיקרי - משטחים ובורות היקוות משניים. אלח איפשרו את דריכתם של זני ענבים מיוחדים בנפרד.