החווה החקלאית חביזנטית לאחר שחזורח בידי מ. אבן-ארי.