מימין: מגדל המדרגות הנבטי. בכניסה למגדל המדרגות המוליך למקדש - חדר מבוא קטן עם ארבע אומנות שתמכו בתקרה. אופן בנייתן והצבתן מחווה אלמנט אדריכלי נבטי מובהק. למעלח: קורת עץ במגדל המדרגות של הרובע חתמי; שימשח להגנה נגד רעידות אדמת.