מצבת קבר מן התקופה הרומית המאוחרת.מצבתה של אורלית מולכת, שנפטרה בד' באב שנת 242 לסח''נ, בגיל 81 שנים. נתגלתה במבוא מערת הקברים הרומית המאוחרת.