שבר קערה מגארית מתתקופח חחלניסטית שנמצא בשטח האקרופוליס - אחד השרידים המעטים שנמצאו בעבדת מן התקופה חנבטית הקדומה.