חקלאות בשבטח, סכירת העמקים שנועדו למנוע את חסחפות הקרקע.