חחווה החקלאית הביזנטית המשוחזרת לאחר חורף גשום. בראש הגבעה ביתו של מ. אבן-ארי. שיס לב לתעלות חמנקוות את מי הגשמים מכל עבר. צולם מ"חרובע המסחרי" בעבדת.