מימין: בריכת עין עבדת. בשנות בצורת נזקקו תושבי עבדת גם למיס המליחים של עינות נחל צין. משמאל: הסכר הנבטי הגדול בנחל ממשית. שים לב לחריצים העמוקים שחרצו חמים.