למעלה מימין 1 מטבע עם דמות נשר מהמטמון של ממשית. משמאל: תכשיטי זחב מבית הקברות של ממשית. למטח ; נמר עשוי ארד, ממטמון המקדש בעבדת.