מימין: מזבח קטורת נבטי. למטר‭:1‬ פסלון (ארד) של אשח בעלת כנפים. בעמי חבא, מימין: נרות חרס רומיים ועליהם לודרים ונשקם. במרכז למטר‭:!‬ נר חרס נבטי עם דמות חאל דושרא. משמאל: ידית כד-חמטמון שנתגלה בממשית.