קטע ממפת דרכים רומית מן חמאת הרביעית (מפת פויטינגר‭.(‬