הקדמה

חומר רב פורסם על ערי הנבטים בנגב . ברם , מרביתו הופיע בצורת מאמרים בכתבי עת שאינם זמינים לציבור . חיבורים אחרים - רובם מאת פרופ' נגב בעצמו , פורסמו בקבצים שונים למקוטעין . רובם אינם ניתנים עוד להשגה , ומהם שנתיישנו ואינם עומדים עוד במבחן הביקורת . ברוב המקרים הם אינם עוסקים בנושא באופן מונוגרפי , אלא מתמקדים בהיבט זה או אחר . הפרסום המוגש בזאת הינו הנסיון הראשון בשפה העברית לסכם את הידוע על ערי הנבטים והביזנטים בנגב , בצורה מקיפה ושיטתית שאין שניה לה . ניתן לראות בספר זה סיכום לשלושים שנות לימוד ומחקר של פרופ' נגב , הנחשב כיום לבר סמכא בקנה מידה עולמי בתחום זה של חקר תרבות הנבטים והביזנטים בנגב . עם זאת , אין זה בשום אופן רק סיכום של דברים ידועים . הקורא ימצא כאן חומר חדש למכביר שרובו טרם ראה אור . בעיקר כך הדבר לגבי הערים רחובות ( רוחייבה , ( ניצנה וחלוצה וכך כדבר לגבי הסקירה המקפת על תולדות המחקר של הערים הנזכרות . זאת , לצד הפרוט הבלתי נלאה על שאר הערים ואחריהם . כדי להקל על הקורא לעקוב אחר הדברים , מלווה החיבור לכל אורכו בלמעלה ממאה תצלומים , תכניות ואיורים , לרבות צילומי צבע . מרב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל