תוכן עניינים

הקדמה 7 סקירה כללית 9 תולדות הנבטים ; הנבטים בנגב ; ערי הנגב ואופיין ; הדרכים בנגב ; המים ; קרקע וחקלאות . עבדת 30 תולדות הישוב ; תולדות המחקר . אתרי עבדת 34 . 1 מערת הקברים במדרון הדרומי-מערבי ; . 2 המגדל מהתקופה הרומית המאוחרת ; . 3 בית החווה ; . 4 בית היוצר הנבטי ; . 5 מחנה הצבא הנבטי ; . 6 האקרופוליס ; 6 א . המקדש הנבטי ; 6 ב . כיכר הכנסיות ; הכנסיה הדרומית ; 6 ג . המצודה ; . 7 למרגלות האקרופוליס ; . 8 "מערת הקדושים . 9 ; " בית המרחץ ; סיכום . ממשית 58 תולדות הישוב ; תולדות המחקר , אספקת המים וחקלאות . אתרי ממשית 64 . 1 חומת העיר ; . 2 מלון האורחים ( הח'אן . 3 ;( הארמון ( בניין . 4 ;( 1 המגדל ( בניין . 5 , ( 11 בניין . 6 7 * 11 הכנסיה המערבית ; . 7 הכנסיה המזרחית ; . 8 המצודה הנבטית ( בניין pwn . 9 ;( x 1 v ( בניין ;( 1 v . 10 בניין . 12-11 1 X 11 הבריכה הציבורית ( בניין ( V 11 ובית-המרחץ ( בניין . 13 ;( v בתי העלמין של ממשית . שבטה 83 תולדות הישוב ; תולדות המחקר . אתרי שבטה 89 . 1 בית משלחת קולט ; . 2 רחובות העיר ; . 3 הבריכה הכפולה ; . 4 בית הבריכה ; . 5 בית האורווה ; . 6 הכנסיה ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל