קערות נבטיות מצויירות שנתגלו בבית הקברות הנבטי בממשית.