ערי הנבטים בנגב

63-62 כסלו תשמ"ט נובמבר 1988 אריאל כתב עת לידיעת ארץ-ישו אל אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל שנה עשירית / חוברת 63-62 נובמבר / 1988 כסלו תשמ"ט לבנותי א > לת וענת באהבה עריכה ועיצוב : אלי שילר  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל