קהילת המודיעין והביטחון הצרפתית

מאת : אלכס קורני קהילת המודיעין והביטחון הצרפתית , מאז היווסדה עברה שינויים רבים בהרכבה , ובשטחי פעילותה . כבר בתקופת הקיסרות היו קיימים שירותים אשר התרחבו עם כיבושן של מושבות בצפון ומרכז אפריקה . מלחמת העולם הראשונה והשניה שוב שינו את הרכבם של השירותים . בתקופת הכיבוש הגרמני 1945-1940 לא פורקו השירותים אבל פעלו תחת חסותם ופיקודם של הגרמנים . ( לרבות ה . ( STAATS POLIZEI GESTAPO GEHEIME- עם תום מלחמת העולם השניה שוב התארגנו מחדש ומאז לא חלו שנויים מרחיקי לכת עד היום . הקהילייה מורכבת מארבעה שירותים ראשיים״מרכזיים אליהם הוצמדו - לפי הצורך המבצעי - גופים משניים . . 1 המוסד : SDECE ב1982- הוחלף השם ל GENERALE DE SERVICE EXTERIEUR . DIRECTION-: DGSE ההנהלה הכללית לשרות מודיעין חוץ חיובי . שרות זה כלל בתוכו את האגפים הבאים בהנהלה : . 1 לשכת ראש השרות ותיאום בין האגפים . . 2 איסוף מודיעין מחוץ לגבולות המדינה . . 3 קשר עם שירותים עמיתים ונציגים מוצבים בחו'ל וקשר שוטף עם נציגים של שירותים עמיתים מוצבים בצרפת . . 4 ריגול נגדי בחו"ל וש"פ עם ה , DST- אחראית על הפעילות בתוך המדינה . . 5 טכנולוגיה ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר