מסרים על קירות בתים בכפר פלסטינאי, הנוער מתחנך לראות במתאבדים סמל לחיקוי