מאמינים איסלמים בעת תפילה, אנשי הדת הפלסטנאים הם המעודדים העיקריים של ההתאבדות הנשללת ע"י האיסלם עצמו