"מודיעין זה דבר מוסרי" ראיון עם יעקב פרי - דעה אחרת

מראיינים : מוטי כפיר ואהרון קליין הנך מיוזמי הכנת 'חוק השב"כ . ' מדוע לדעתך יש צורך לחוקק חוק כזה ? אני מאשר שהנני בעד חוק השב"כ . יותר מכך , כראש שירות גם יזמתי בדיקה שנעשתה בתוך השירות ושכרנו לשם כך את שירותי השופט המחוזי בדימוס , שלגי , שעבד שנים מספר וכתב תלי תלים של ניירות . בהמשך התקיימה שורה שלמה של דיונים ולאחר פרישתי התחילו לנסח את החוק . כראש השירות גרסתי שהשירות לא צריך ל"דחוף" את החוק הזה , לא השירות צריך להיות זה שישים את העניין על שולחנה של הכנסת . אלא שהנושאים שבהם יעסוק החוק יהיו מוכנים ומעובדים על-ידי השירות כדי שלא נגיע למצב שבו החוק ייכ ָ # פה על השירות . השירות צריך להיות יוזם החוק , ונדמה לי שזה לטובת השירות וגם לטובת העניין . לשאלה , מדוע , הרי זה מפני שיש הרבה נושאים שאינם נוגעים לתחום האפור , נושאים שבהם רצוי שיהיה חוק . כך למשל , נוהל קבוע בחוק לאופן בחירתו ולמשך  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר