הפעלת תכנית היכרות ושיתוף פעולה בין תלמידים דרוזים ליהודים ביוזמה ובביצוע של שייך חסיין אבו רוקון ועדי פלמון

מאת : עדי פלמון לפני שתי שנות לימוד הופעלה תכנית לימודים משותפת בין בתי ספר תיכוניים במגזר הדרוזי ובין המגזר היהודי . התכנית מופעלת על ידי המל"מ והחלה את דרכה כמפעל להנצחת ג'וש פלמון , הצטרף אליה השייך חסיין אבו רוקון , בנו של שייך לביב מעוספיה , להנצחת אביו ולהדגשת שיתוף הפעולה בין שני האישים כסמל לשיתוף העדות . משנתם œ הובילה להפעלת תכנית לימודים משותפת בין כיתות מקבילות במגזרים האלה בבתי ספר תיכוניים . מטרות התכנית : היכרות דרך תכנית הלימודים וביקורים הדדיים . הפקת מ ֵ יזמים ¸ פרויקטים משותפים בתחום הלימודים או בתחום התרבות של העדות . ביקורים הדדיים בין הקבוצות והמשך היחסים והקשרים . שיטות העבודה : בעזרת תכנית הפעלת אוכלוסיות תלמידים מנוגדות באינטרנט ( ארגון , ( LINE SCHOOL ON נבחרות קבוצות מתאימות בכיתות י"א , מבית ספר דרוזי מול בית ספר יהודי . המורים מונחים על ידי מנחי התכנית בתיאום מקצועי של הארגון , להפקת תכנית לימודים כשעתיים בשבוע בית הספר משך שנת לימודים . נקבעים מועדי ביקורים הדדיים . שנת העבודה הראשונה : בשנה זו נקבעה קבוצה אחת , לשם ניסיון , להפעלת התכנית - כתה י"א בבית ספ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר