ברגותי מבקש 1000 דולאר לכל טרוריסט, ערפאת מאשר רק 350 דולאר