ערפאת מאשר בכתב ידו סיוע לטרוריסטים בהם גם מי שאירגן את פעולת הטרור בבת-המצווה בחדרה