בין ציור לריגול

דורון   פולק ,   אוצר   תערוכת   "העולם   לפי   ציירי   המל"מ , "   משוחח   עם   שבתי   שביט   -   ראש   המוסד   לשעבר יותר מכל אדם אחר מזוהה שבתי שביט , ראש המוסד לשעבר , עם הפעילות האמנותית הקשורה בקהילת המודיעין . לקראת פתיחת תערוכה "העולם לפי ציירי המל"מ " . בתיאטרון גבעתיים החלטנו לשוחח עם שביט על נושאים אלה . ש . מה היא התייחסותך לגמלאי קהילת המודיעין ההופכים עם סיום עבודתם בקהילה לאמנים יוצרים המפליאים לצייר ולפסל . ת . אני רואה את התופעה הזאת בצורה החיובית ביותר . היצירה האמנותית היא דרך עבור האמנים להחצין את עצמם , ואני מתכוון למובן החיובי של המילה . כמובן , זוהי דרך לבטא אישיות ועצמיות משלהם , דבר שנבצר מהם בתקופת השירות . נושאי הציור והפיסול הנראים בתערוכה והמבוססים על עברם של היוצרים . מאחר ואת רוב הסיפורים אי אפשר לחשוף ולספר  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר