מכתבים למערכת

חינוך והעברת ערכים לנוער 8 . 10 . 2002 ליהודה והצוות היקר במל"מ ארוע כנס החברים - במל"מ כנס החברים שהתקיים במל"מ היה טקס מכובד יפה ומרגש ביותר . מועד הכנס בשבעה באוקטובר , בשילוב ובצמוד למועד , יום פרוץ מלחמת יום הכפורים , קלע למטרה מבחינת עריכת הכנס כזכרון ותזכור למועד , ומאידך לרומם ולחזק את אותם העושים ואת אותם שעשו במלאכת המודיעין  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר